Stran 1 od 3

Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 24. maj 2008, 18:51
_strojnik_
Zanima me kako je po drugih enotah urejeno glede potnih nalogov! Kolikokrat ga napišete in še najbolj pomembno kdo vam ga podpiše, ker tega nisem nikjer zasledil kdo je zato odgovoren!


LP

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 24. maj 2008, 20:41
janez
Potni nalog je dokument, ki mora spremljati vozilo na vožnji. O potnem nalogu določa Zakon o prevozih v cestnem prometu (išči na spletu) ( U.l. RS 29/2001; 76/2003; 113/2003; 63/2004; 98/2004; 26/2005; 131/2006; 5/2007). V glavnem zakon določa, da morajo biti na potnem nalogu za prevoz v cestnem prometu razvidni naslednji podatki o
- vrsti prevoza
- firmi oziroma imenu in sedežu domačega prevoznika
- času veljavnosti potnega naloga
- imenu in priimku voznika
- podatki o začetku, smeri in zaključku vožnje
- registrski označbi vozila
- stanju kilometerskega števca ob začetku in zaključku vožnje
- številu prevoženih kilometrov
- številu prepeljanih potnikov in opravljenih potniških kilometrih
- žigu in podpisu pooblaščene osebe, ki je izdala dokument

Če pogledamo vse podatke, vidimo, da gre deloma za podatke o vožnji vozila, deloma za podatke za obračun storitve (prevoz tovora ali potnikov). Torej ni vse pomembno za gasilsko vozilo.

Prav v tem času pripravljamo v Gasilskem društvu Ljubljana mesto novo obliko dokumenta »Vozni in delovni nalog za gasilsko vozilo«. Gre za to, da gasilsko vozilo porablja gorivo in motor obratuje pri vožnji in pri obratovanju na mestu (črpalka). Gre torej za porabo goriva iz dveh vzrokov. Če ima črpalka števec obratovalnih ur potem je to v redu, sicer mora strojnik gledati na uro.

Vsak dokument mora imeti nek smisel. Vozni in delovni nalog za gasilsko vozilo mora zagotavljati podatke o tem kdaj, kje in kdo je vozilo vozil in tudi vzrok vožnje (tudi če je bil storjen prometni prekršek ali povzročena nesreča). Hkrati je tak nalog dokument, ki opraviči potrošeno gorivo. Evidenca potnih nalogov (ali kakor jih že imenujemo) mora dajati tudi podatke o potrebnih servisih itd. Torej kar nekaj podatkov ki jih moramo obdelati in ki so pomembni za dobro gospodarjenje z vozili.

V Gasilskem društvu Ljubljana mesto sedaj pišemo mesečne potne naloge. Vsak izvoz se vpiše še v knjigo izvozov, ki je v garaži. Ta knjiga je dokument kdo in kam je peljal, kje je vozilo, ki manjka v garaži. Če izvoz ni vpisan lahko posumimo tudi na krajo. Kaj sledi se ve.
Knjiga izvozov je za društvo, potni (ali vozni) nalog za policijo.

Podpisuje vodja strojnega parka ali poveljnik. Po mojem je edino poveljnik pooblaščen za podpisovanje potnih nalogov. Dobro bi bilo, če bi to uredili s pravilnikom v gasilskem društvu.

Potne naloge lahko izpišemo za vse leto v naprej (računalnik) in jih potem uporabljamo po terminih.

To je zgolj moje mnenje.

LP

Janez

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 24. maj 2008, 23:21
bušman
Potni nalogi NISO več obvezni,a menim,da je prav,da se jih piše-zaradi evidence,obračuna in da se vidi,kje se je vozilo nahajalo in kdo je vozil.Seveda mora šofer izpolnit rubrike,če ne nima pomena pisat P.N.

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 25. maj 2008, 14:03
_strojnik_
Ja mene samo zanima kdo vam potne naloge(listi od DZS-modra knjižica) podpisuje kot odgovorna oseba? Ali je to poveljnik ali predsednik....
Tega nisem nikjer zasledil!

LP

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 25. maj 2008, 14:53
hec
_strojnik_ je napisal:Ja mene samo zanima kdo vam potne naloge(listi od DZS-modra knjižica) podpisuje kot odgovorna oseba? Ali je to poveljnik ali predsednik....
Tega nisem nikjer zasledil!

LP


Predsednik je v vsakem primeru odgovorna oseba. Poveljnik pa tudi če imate v Statutu tako določeno!
Kot vemo je odgovornih oseb v društvu lahko več!

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 25. maj 2008, 18:21
Oskar
Mi vpišujemo v knjižico vozila vse potrebne podatke. Potne naloge pa potem zgolj zaradi evidence za GZ izpolni poveljnik.
Ne vem zakaj bi nekaj pisali, če tega ne bomo nikoli potrebovali.

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 25. maj 2008, 19:59
Rok Ušen
_strojnik_ , tudi pri nas smo imeli v kombiju tisto knjigico od DZS. Ampak ta ni primerna za gasilska vozila. Če pa jo že imate, podpis odgovorne osebe ni pomemben oz. ni pogoj da lahko vozilo spelje iz garaže. Saj tudi če te ustavi policija oz. se pripeti nesreča, nihče za gasilko vozilo ne pregleduje potnega naloga.

Mi imamo v vseh vozilih en mini zvezek, na roke narisane navpične črte, notri pa se vpisuje KDO, OD KJE DO KAM, ZAČETNI KILOMETRI, SKUPNO ŠTEVILO OPRAVLJENIH KILOMETROV, NAMEN VOŽNJE in PODPIS.

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 26. maj 2008, 11:01
Oskar
Blondi , ste pa škrt, saj takšni zvezek- strojno knjižico ali knjižico vozila lahko kupite ! #-o Vi pa kar na roke ! :D :D

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 26. maj 2008, 11:21
Rok Ušen
Čuj, treba je varčevati takrat ko je, ne pa ko vsega zmanjka :lol:

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 11. junij 2008, 16:17
KOFD
Pri nas imamo knjižico od DZS, izpolnjujemo z evidenco, kdo je vozil, kam je vozil..itd... Imamo pa zmenjeno,da P.N. podpisuje predsednik ali pa poveljnik.

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 13. junij 2008, 12:56
dollar
Pri nas pa uporabljamo t.i. interne potne naloge za vsako vozilo in vsak mesec posebaj. Zraven naloga pa je tudi strojna knjižica, katero se tudi izpolnjuje po vsaki uporabi vozila ali naprave.
Potni nalog pa vsebuje; datum, čas odhoda in prihoda, relacijo, uporabnika ter podpis.

Lep pozdrav!

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 13. junij 2008, 13:35
rfireman
Mi imamo v garaži fascikel v katerega vpišeš pod določeno vozilo vse podatke o vožnji ( datum, relacija, kdo je vozil, kdo je odobril itd. )
Še vedno pa imamo potne naloge za kakšnew daljše relacije najpogosteje za vožnjo z GVM - jem ali PV - 1

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 14. junij 2008, 11:49
DušanB
Pa še moje mnenje o potnem nalogu:

Menim, da zakonodaja za gasilska vozila ne zahteva izpolnjenega naloga pri uporabi gasilskih vozil v cestnem prometu.

Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) 131. Uradni list RS, št. 131/2006 z dne 14.12.2006

3. člen
(pomen izrazov)
...
7. »domači prevoznik ali prevoznica« (v nadaljnjem besedilu: domači prevoznik) je fizična ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima licenco, licenco Skupnosti oziroma dovoljenje Skupnosti za opravljanje prevozov ali opravlja prevoze za lastne potrebe v skladu s tem zakonom;
8. »dovoljenje Skupnosti« je dokument, ki ga izda izdajatelj ali izdajateljica licenc (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj licenc) v skladu s 3. členom Uredbe Sveta 881/92/EGS;
...
31. »opravljanje dejavnosti cestnega prevoza blaga« je prevoz blaga v cestnem prometu, ki ga opravi podjetje, z motornim vozilom za prevoz blaga ali kombinacijo takih vozil za najem ali za plačilo;
...
32. »podjetje« pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki opravlja dejavnost cestnih prevozov;
...
43. »prevoz za osebne potrebe« je nekomercialni prevoz oseb ali blaga, ki ga opravi fizična oseba zgolj za svoje potrebe oziroma potrebe ožjih družinskih članov ali članic (v nadaljnjem besedilu: član) z vozilom, ki je v njegovi lasti ali ima pravico uporabe vozila na podlagi najemne oziroma zakupne ali lizing pogodbe, ki mora biti sestavljena v pisni obliki. Za ta prevoz ne sme dobiti plačila ali kakega drugega nadomestila, vozilo pa lahko upravlja oseba, ki je lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali ima pravico uporabe tega vozila ali ožji član njegove družine. Za ožjega člana družine se štejejo zakonec in otroci te osebe, ki opravlja prevoz za osebne potrebe;

33. člen
(obveznost dokumentov, oznak in opreme v vozilu)
...
(2) Voznik domačega prevoznika, ki opravlja prevoz oseb z vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža več kot osem sedežev, mora imeti poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka v vozilu še potni nalog iz tretjega odstavka tega člena. Voznik avtotaksi prevoznika mora imeti v vozilu pogodbo o zaposlitvi.
(3) Potni nalog je dokument prevoznika in mora vsebovati podatke o vrsti prevoza, firmi oziroma sedežu prevoznika, času veljavnosti potnega naloga, osebnem imenu voznika, glavne podatke o začetku, smeri in koncu vožnje, registrski označbi vozila, stanju kilometrskega števca ob začetku in koncu vožnje, številu prevoženih kilometrov in žig ter podpis pooblaščene osebe, ki je izdala dokument.

MOJA - RAZLAGA ZAKONODAJE
Potni nalog je torej dokument prevoznika (fizična ali pravna oseba) s sedežem v Republiki Sloveniji (Gasilsko društvo je pravna oseba - tu bi morda veljalo da potrebujemo potni nalog), ki ima licenco, licenco Skupnosti oziroma dovoljenje Skupnosti za opravljanje prevozov ali opravlja prevoze za lastne potrebe v skladu s tem zakonom.(Vendar pa ta odstavek - potrebo po potnem nalogu društva negira - (Potni nalog, bi potrebovali le če bi imeli LICENCO)).

Torej opravljamo prevoz za lastne (osebne) potrebe, menim, da iz tega izhaja, da nam ni potrebno izpolnjevati potnih nalogov zaradi zahtev zakonodaje.
Prav tako menim, da zahtevo za pravno mnenje v tej temi, ki bi potrdila moje razmišljanje, mora pridobiti GZS - Morala bi ga že zdavnaj imeti!!!.

Kljub napisanemu pa sem mnenja, da je smiselno izpolnjevati potne naloge oziroma evidence voženj le zaradi lastne evidence.

Pa lep pozdrav Dušan Bosnar

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 14. junij 2008, 12:33
Vrsho
Kakor sem jaz seznanjen potni nalog ni več obvezen za nikogar (mogoče so izjeme le avtobusi) in tudi v praksi te policaj nikoli ne vpraša za potni nalog (preizkušeno pri vožnji kombija in tovornjaka).

Odg: Potni nalogi

ObjavaObjavljeno: 14. junij 2008, 12:44
ANDY
Potni nalogi res niso več obvezni. Jih pa marsikatero društvo še izpolnjuje.
Tudi moje društvo vodi evidenco prevozov vse po potnih nalogih, tak da jih še vestno in redno izpolnjujemo.
Seveda pa tudi strojne knjižice.