Stran 2 od 2

Re: Spremembe Zakona o gasilstvu 2016

ObjavaObjavljeno: 4. april 2018, 9:00
RomanB
– Poenotena je starost oseb od 18 do 65 let, kot pogoj za operativnega gasilca pri obeh spolih, in dodana dikcija, da lahko opravlja delo operativnega gasilca tudi po 65. letu starosti, če je psihofizično in zdravstveno sposoben.

No evo, tukaj se pa zdaj rešuje problematika dolgih tečajev. Novih operativcev sploh ne bomo rabili, pri 18 vstopiš v OE, dobiš neomejeno zdravniško spričevalo, pa si operativec do groba. :)

Odg: Spremembe Zakona o gasilstvu 2016

ObjavaObjavljeno: 21. november 2018, 15:52
gapi
V zakonodajni proceduri so zopet sremembe Zakona o gasilstvu. Po vsebini je to tisto kar pred volitvami ni bilo zaključeno oziroma spoh ni bilo razprave.

če koga zaniam naj si preleti dokumente objevljene tu: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/de ... andat=VIII

Osebno menim, da če bo to potrjeno, da bo to korak v neko novo, boljše obdobje. Težavo vidim sam predvsem na naši strani...

Odg: Spremembe Zakona o gasilstvu 2016

ObjavaObjavljeno: 20. maj 2019, 15:13
darko
Glej ga zlomka,zopet procedura za spremembo ZaG-Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu:

Na spletnih straneh E-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki se nahaja na tej povezavi. V predlogu zakona Uprava RS za zaščito in reševanje predlaga naslednje spremembe:

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bodo na novo določene aktivnosti, opredeljene kot »druge operativne naloge«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot pridobitno dejavnost.
Novela opredeljuje pojma »gasilec pripravnik« in »gasilec veteran«, ki lahko, pod pogoji določenimi v zakonu, sodelujeta na intervencijah kot operativna člana.
Prav tako bodo s predlogom zakona na novo opredeljene »gasilske nepremičnine«, ki jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.
Zakon omogoča, da v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki imajo organizirano svojo operativno gasilsko enoto, lahko te enote izvajajo požarno stražo in požarno varovanje na svojem območju.
Občinam se omogoči da lahko za prostovoljne gasilce zagotavlja tudi druge oblike zavarovanja (s tem dajejo občinam možnost, da z dodatnimi zavarovanji izboljšajo status prostovoljnih gasilcev).
Dopolnjeno in na novo bo novela uredila področje evidenc, ki jih bodo vodili ministrstvo pristojno za gasilstvo, Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev ter upravičenost do vpogleda v evidence.
Na novo in skladno z doseženimi stopnjami izobrazbe bodo urejeni pogoji za kandidata za poklicnega gasilca in poklicne gasilce, ki vodijo delo v poklicni gasilski enoti.
Novela uvaja možnost organiziranja skupne gasilske enote, ki jo lahko ustanovijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem industrijskem kompleksu.
Na področju usposabljanja novela natančneje določi katera usposabljanja se izvajajo le v gasilski šoli, katera pa izvaja Gasilska zveza Slovenije oziroma druga pooblaščena inštitucija.
Posodablja se področje aktiviranja gasilskih enot. Opredeljuje načrte aktiviranje gasilskih enot širšega pomena (GEŠP). Daje podlago za določitev posebnega alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.

prvi rok za predloge je že šel mimo.....

Odg: Spremembe Zakona o gasilstvu 2016

ObjavaObjavljeno: 21. maj 2019, 16:07
zibko
darko je napisal:Glej ga zlomka,zopet procedura za spremembo ZaG-Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu:

Na spletnih straneh E-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki se nahaja na tej povezavi.


Lahko navedeš povezavo. Hvala.

Odg: Spremembe Zakona o gasilstvu 2016

ObjavaObjavljeno: 21. maj 2019, 17:13
jsinic
Celotno besedilo predloga Zakona o gasilstvu se nahaja na povezavi:

https://skupnostobcin.si/2019/03/predlog-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-gasilstvu-3/

Lp, Jernej