Stran 1 od 1

Letna poročila - Ajpes, Durs...

ObjavaObjavljeno: 27. marec 2008, 14:09
Hanzi
Do konca meseca moramo društva oddati poročila na ajpes, durs...
http://www.ajpes.si/dokumenti/dokument.asp?id=496
Društva morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pristojni izpostavi AJPES do konca meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Društva, ki niso zavezana k reviziji letnih poročil, morajo za zagotovitev javnosti podatkov predložiti letno poročilo pristojni izpostavi AJPES do konca meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Pri tem lahko uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

prilogo s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva ter
IZJAVO za uveljavitev poenostavitve, s katero potrdijo, da so ti podatki enaki tudi za namen zagotovitve javnosti podatkov.

Od lani imam shranjen samo eno "poslovno" poročilo napisano na A4 formatu.Poleg je oddala računovdkinja še finančno poročilo. O kakih "poenotenih obrazcih" ne vem nič. MI lahko kdo posreduje kako povezavo, oziroma prilepi konkretna poročila
hvala

Edit: A poročila podpiše stari ali novi predsednik društva?

Odg: Letna poročila - Ajpes, Durs...

ObjavaObjavljeno: 27. marec 2008, 22:49
Marjetica
S poenotenimi obrazci je mišljeno:
- obrazec - Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2006
- obrazec - Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2007
- obrazec - Izjava
k tem obrazcem je potrebno priložiti - Pojasnila k računovodskim izkazom in Poslovno poročilo

In seveda ne smemo pozabiti še na Obračun davka od dohodkov pravnih oseb - oddati na DURS tudi do 31.3.2008

Odg: Letna poročila - Ajpes, Durs...

ObjavaObjavljeno: 28. april 2008, 23:40
alexxx
In seveda ne smemo pozabiti še na Obračun davka od dohodkov pravnih oseb - oddati na DURS tudi do 31.3.2008


Do kdaj in kako moramo plačati davek od pridobitne dejavnosti?
LP