Stran 3 od 3

Odg: Vodja čolna

ObjavaObjavljeno: 19. avgust 2019, 7:41
DVD Bosanska Krupa
Na području Bosne i Hercegovine u entitetu Federacija BiH se ispit za upravljača čamaca (sa motorom i rafting čamca) polaže pred komisijom Ministarstva prometa i komunikacija i obavljaju se u kapetaniji za unutrašnji promet Ostrožac kod Jablanice.

Uslov da bi kandidat pristupio polaganju ispita je:
1. da ima najmanje 18 godina,
2. da je psihofizički sposoban,
3. da je prošao obuku za upravljača čamca u jednoj od ovlaštenih organizacija u Federaciji BiH.

Kandidatima koji uspješno polože ispit od strane MPKFBiH izdaju se dva uvjerenje o osposobljenosti:
1. UVJERENJE /LICENCA/CERTIFICAT za upravljanje čamcem – brodicom kojoj je utvrđena sposobnost za plovidbu, bez obzira na vrstu, namjenu i područje plovidbe dužine trupa do 15 m i istisnine manje od 15BRT na unutrašnjim plovnim putevima, odnosno čamcima na moru čija baždarena dužina manja od 12 m a registarska zapremina manja od 15 BRT, bez obzira na snagu motora, ako za pojedine vrste čamaca nije drugačije propisano.
2. UVJERENJE /LICENCA/CERTIFICAT o osposobljenosti za upravljanje rafting čamcem, kojim se plovi na divljim vodama – rijekama.

Izdana uvjerenja važe na području BiH i inostranstva.

Obuka se vrši kod organizacija koje su ovlaštene od strane Ministarstva. Na području Federacije ih ima šest.

Jedna od tih organizacija za izvođenje obuke je i DVD/PGD Bosanska Krupa. https://www.facebook.com/dvdbosanskakrupa/
Obuka se vrši u Centru za obuku vatrogasaca i spasioca koji djeluje kao organizaciona jedinica u okviru DVD/PGD Bosanska Krupa. https://www.facebook.com/covsdvdbosk/

Cijena polaganja ispita pred komisijom je 120,00KM ( 63,00Eur)
Cijena obuke od pet dana je po tarifama usluga DVD Bosanska Krupa.

Više detalja na linku: viewtopic.php?f=4&t=13388