Stran 1 od 1

Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega društva

ObjavaObjavljeno: 19. januar 2011, 10:18
Matej 9
Ena zanimiva na DURSu...

Kaj razumete pod tem?

Pojasnilo DURS, št. 4210-191/2010-2, 10. 1. 2011

Zavezanec v vprašanju navaja, da področna gasilska zveza organizira izobraževanja, ki so namenjena gasilcem, ki se prostovoljno usposabljajo za nepoklicno opravljanje nalog v sistemu zaščite in reševanja. V skladu z načrtom usposabljanja in izobraževanja na gasilski zvezi, izvajajo ta izobraževanja visoko usposobljeni strokovnjaki, člani gasilskih društev znotraj zveze, proti plačilu s strani zveze. Zanima ga, ali se v skladu s sedmo točko 24. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 51/10 – UPB6 in 106/10) od teh dohodkov predavateljev ne plača dohodnine. V nadaljevanju pojasnjujemo:

V navedenem primeru niso izpolnjeni pogoji iz sedme točke 24. člena ZDoh-2*, zato se dohodek predavateljev obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Za oprostitev plačila dohodnine po omenjeni zakonski opredelitvi je med drugim tudi pogoj, da so dohodki prejeti v zvezi s prostovoljnim usposabljanjem. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10) v 21. členu opredeljuje, da so pravice in dolžnosti prostovoljcev enake kot jih imajo za sodelovanje v Civilni zaščiti. V nadaljevanju je v 22. členu tega zakona določena dolžnost usposabljanja pripadnika Civilne zaščite za opravljanje nalog v skladu s predpisi.

Iz navedene zakonodaje izhaja, da so oproščeni plačila dohodnine dohodki, prejeti v zvezi s prostovoljnim usposabljanjem udeležencev, ki se usposabljajo, ne pa dohodki udeležencev, ki usposabljanje izvajajo.

* »Dohodnine se ne plača od:

7. dohodkov, prejetih v zvezi s prostovoljnim usposabljanjem za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s posebnimi predpisi, razen dohodkov, ki predstavljajo nadomestilo za izgubljeni dohodek».http://www.durs.gov.si/si/davki_predpis ... a_drustva/

Odg: Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega dr

ObjavaObjavljeno: 19. januar 2011, 11:31
Marjetica
Pod tem se razume:
Predavatelji, inštruktorji, ki predavajo na usposabljanjih in izobraževanjih, ki jih organizirajo gasilske zveze za prostovoljne gasilce - za svoje delo predavanja in usposabljanja prejmejo plačilo (na podlagi pogodbe o avtorskem honoraju) in morajo od tega dohodka plačati dohodnino.

Odg: Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega dr

ObjavaObjavljeno: 19. januar 2011, 21:43
jmiro
* »Dohodnine se ne plača od:

7. dohodkov, prejetih v zvezi s prostovoljnim usposabljanjem za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s posebnimi predpisi, razen dohodkov, ki predstavljajo nadomestilo za izgubljeni dohodek».


Tole pa jaz razumen, ko negacijo prejšnje trditve. Mentorji in predavatelji opravljo aktivnosti v prostem času in praviloma nimajo izgubljenega dohodka. Če pa, pa je opredeljeno v zadnjem delu stavka točke 7!!??

l.p. Miro

Odg: Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega dr

ObjavaObjavljeno: 20. januar 2011, 11:27
Alex74
V teh primerih mora verjetno biti sklenjena pogodba med organizoterjem izobraževanja in predavateljem/inštruktorjem?
Če te pogodbe ni, tudi ni možno izplačilo avtorskega honorarja, ali pač? :roll:

Se lahko potem zatečemo k izplačilu dnevnic? :twisted:

Odg: Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega dr

ObjavaObjavljeno: 20. januar 2011, 13:50
gapi
To ni nič novega.

Lahko povem iz lastnih izkušenj. Za predvanja ki jih opravim jaz za izobraževanja, ki jih organizira GZ, z GZ podpišem avtorsko pogodbo in normalno se ob plačilu poračuna tudi dohodnina. Ta "stošek" mora pač orgamizator upoštavati pri svoji finančni konstrukciji organizacije določenaga tečaja.

Odg: Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega dr

ObjavaObjavljeno: 21. januar 2011, 9:06
Marjetica
Alex74 je napisal:Se lahko potem zatečemo k izplačilu dnevnic? :twisted:

Izplačilo dnevnic in potnih stroškov je seveda legalno tudi v prostovoljnih društvih (izplača se lahko le na podlagi potnega naloga)
je pa pri dnevnicah problem, ker so vezane na čas "službenega potovanja"
od 6 do 8 ur 7,45 €
od 8 do 12 ur 10,68 €
od 12 do 24 ur 21,39 €
če si torej odsoten manj kot 6 ur, ti dnevnica ne pripada.

Odg: Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega dr

ObjavaObjavljeno: 27. januar 2011, 21:24
Primoz
Marjetica je napisal:
Alex74 je napisal:Se lahko potem zatečemo k izplačilu dnevnic? :twisted:

Izplačilo dnevnic in potnih stroškov je seveda legalno tudi v prostovoljnih društvih (izplača se lahko le na podlagi potnega naloga)
je pa pri dnevnicah problem, ker so vezane na čas "službenega potovanja"
od 6 do 8 ur 7,45 €
od 8 do 12 ur 10,68 €
od 12 do 24 ur 21,39 €
če si torej odsoten manj kot 6 ur, ti dnevnica ne pripada.


Ti pa pripadajo 'potni stroški' ;)

Odg: Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega dr

ObjavaObjavljeno: 27. januar 2011, 22:50
Tajnica
Pri potnih stroških je pametno imeti kakšen dokument, ki dokazuje da si tam (kjerkoli že) resnično bil - npr. če greš v Sežano, greš nekam na kavico in shraniš račun (ni nujno da glasi na društvo) - važno, da je pravi datum

Odg: Obdavčitev prejemkov člana prostovoljnega gasilskega dr

ObjavaObjavljeno: 22. februar 2013, 11:39
toma
Malo bolj kot plačilo za predavanja o katerem je bilo govora me zanima kako imate urejena izplačila za razna večja dela ,ki jih opravijo vaši člani npr. daljša dežurstva-požarne straže, pregledi gasilnikov i.t.d.