Stran 1 od 2

Financiranje društev

ObjavaObjavljeno: 4. julij 2003, 18:22
Vrsho
Zanima me, kako se vaše društvo financira?! 8)

Pri nas veliko večino sredstev dobimo z veselico in pa s "koledarji", ki jih raznašamo ob koncu leta. Poleg tega oddajamo v najem tudi prostore gasilskega doma. Nekaj pa prispeva tudi zveza, vendar pa to ni dovolj niti za tekoče stroške. :P

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 17:37
Drago
Pravzaprav je brez potrebe odpirati novo temo :roll: o financah v gasilstvu, ker se mi zdi, da je to storil že Vrsho :lol: ( upam, da ne bo zameril, če nadaljujem :? ) :lol:

- Zaključni račun GZS za leto 2002:

PRORAČUNSKA SREDSTVA:

................................................. Prihodki.........................Odhodki

- Operativna dejavnost................33.751.888,98................33.751.888,98
- Izobraževalna dejavnost............41.410.851,77................41.410.851,77
- Preventivna dejavnost.................7.653.323,87..................7.653.323,77
- Strokovni tisk.............................4.735.164,48..................4.753.164,48
- Organizacijske naloge................25.342.346,08................25.342.346,08
- Informacijski sistem...................26.563.699,20................26.563.699,20

- Skupaj:...................................139.457.274,38..............139.457.274,38

( se nadaljuje )

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 17:57
Drago
LASTNA DEJAVNOST GZS:

...........................................prihodki.............................odhodki
- Ekonomat GZS...................40.159.252,20...................38.827.989,90
- Revija Gasilec....................55.832.766,66....................51.331.498,13
- Muzej Metlika.....................5.711.521,33........................4.795.796,79
- Travna gora.........................739.059,85...........................244.856,27

Skupaj:..............................102.442.873,85..................95.200.141.09......presežek prihodkov nad odhodki: 7.262.731,95


Skupaj ( proračun + lastna dejavnost ) prihodki: 241.900.147,42 ....odhodki: 234.657.415,47


Vprašanje 1.: Kdo torej koga financira - GZS gasilce ali obratno :?: :evil:

( se nadaljuje )

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 19:31
Drago
Kot prvo si velja pogledati specifikacijo ODHODKOV:

- blago nabavljeno za ekonomat..................................22.164.398,43
- blago nabavljeno za tekmovanja.................................1.808.449.84
- blago nabavljeno za odlikovanja GZS..........................1.514.728.16
- poraba električne energije............................................500.256,07
- porabljeno pogonsko gorivo.......................................1.743.110,48
- stroški kuriva za ogrevanje..........................................316.702,27
- nabava drobnega inventarja.......................................1.497.519,57
- pisarniški material.....................................................2.648.936,52
- strokovna literatura...................................................1.533.530.10
- drugi stroški (izobraževanje ipd)...............................12.569.375,38
- najemnina...................................................................643.186,01
- zavarovalne premije....................................................804.241,64
- povračila stroškov (avtobus, vlak) za nezaposlene.......3.936.819,00
- stroški nočitev.............................................................604.736,50
- stroški dnevnic - zaposleni............................................526.438,00
- stroški dnevnic - nezaposleni.......................................3.125.984,80
- prevozni stroški............................................................805.605,00
-dnevnice za sl. potovanja - tujina..................................1.567.625,09
- kilometrina - zaposleni...................................................301.960,00
- kilometrina - nezaposleni.............................................4.174.080,27
- materialni stroški - izobraževanje.................................3.811.620,65
- investicijsko vzdrževanje.............................................6.056.796,07
- tekoče vzdrževanje.....................................................5.477.226,43
- provizija APP.................................................................150.709,71
- bančni stroški................................................................157.630.97
- stroški propagande in reprezentance.............................2.924.247,97
- drugi stroški (osmrtnice...ipd).........................................269.800,00
- stroški prispevkov drugim društvom..............................5.881.162.65
- stroški porabe vode.........................................................17.441.63
- PTT stroški................................................................11.188.750,26
- stroški oglasov..............................................................201.150,56
- intelektualne storitve....................................................1.808.371,21
- drugi stroški storitev (fotokopiranje..ipd).......................4.247.828,88
- stroški tiska...............................................................16.428.165,98
- naročnine.......................................................................718.951,37
- amortizacija in revalorizacija OS...................................2.597.022,90
- plače in nadomestila...................................................42.188.353,92
- prispevki za socialno varnost delavcev...........................6.792.324,80
- davek na izplačane plače..............................................2.899.416,81
- stroški dela - študentski servis.........................................614.095,99
- avtorski honorarji.......................................................25.110.796,38
- bruto regres za letni dopust...........................................1.383.855,00
- nagrade za opravljanje funkcij.......................................5.468.923,55
- stroški prehrane med delom..........................................2.404.102,00
- stroški prevoza na delo in iz dela...................................1.341.639,00
- plačila obresti za kredite................................................1.391.888,89
- odpisi terjatev.................................................................105.540,55
- nakup opreme OS........................................................19.140.891,20
- davek od nepremičnin....................................................1.091.027,00
- davek od dobička.............................................................993.383,00

skupaj:........................................................................234.657.415,47

zaenkrat toliko :roll: po potrebi pa lahko še kaj :twisted:

lp DC

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 20:52
REDBULL
Ja pri nas pa se financiramo iz naslova proračuna matične gasilske zveze, nekaj denarja prinese veselica in sponzorji na veselici, pa ob koncu leta koledarji in prostovoljni prispevki.Sej mislim da se večino društev financira na podoben način nekateri tako drugi malo drugače.Al pa če imaš kakšnega strica v Ameriki in društvu kupi recimo nov avto.Mi ga nimamo. Sem pa zadovoljen da nam Drago posreduje podatke iz GZS o finančnem stanju, saj bi sam težko kod kaj izbrskal.

l.p.

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 21:19
Gost
REDBULL: :lol:

Brez zamere, ampak težko, da se financirate iz proračuna matične gasilske zveze :oops: Nobena GZ v Sloveniji ni "sposobna" sprejeti svojega proračuna, pač pa ( verjetno ) pridobiva finančna sredstva iz proračuna lokalne skupnosti ( beri: občine ). Vsaka GZ je proračunski porabnik in lahko porabi do 20 % denarja, ki je namenjen za izvajanje gasilske javne službe :evil:

Kjer je tako urejeno, da se vsa sredstva za gasilerijo nakazujejo prvo na posamezno GZ in potem preko nje na PGD-je, pomeni samo to, da je GZ pač prva "pri koritu" in nič več. Seveda pa s tem ne želim reči nič slabega, nasprotno, samo na ta način je mogoče zastaviti eno dolgoročno strategijo opremljanja in izobraževanja gasilcev v občini. 8)

lp DC

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 21:21
Drago
Saj ni prvič... :oops: pa verjetno tudi zadnjič ne...da sem gost :x :twisted:

lp DC

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 21:51
Drago
Ja nič, bo potrebno specificirat še prihodke :oops: mogoče se bo komu potem porajalo kakšno vprašanje :twisted: :

SPECIFIKACIJA PRIHODKOV:

- Prihodki iz naslova pogodbe - proračun RS...............110.598.360,93
- Članarina - Muzej Metlika...........................................4.545.000,00
- Lastna dejavnost ( Gasilec + Ekonomat )....................95.596.163,01
- A-vista obresti..............................................................249.154,89
- Presežek 2001...........................................................8.226.033.10
- Prispevek od stenskih koledarjev - sponzorjev................224.572,00
- drugi izredni prihodki ( prodaja posl. prostorov ).........21.869.163.49

skupaj:.....................................................................241.900.147,42


Jaz nikjer ne najdem prihodkov ( še dan-danes ne :oops: ) iz naslova tipizacije :shock: pa vi :?:

lp DC

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 21:55
pes
Drago

Saj ne da bi mel kaj proti al pa kaj podobnega, ampak me zanima kaj dela tam študent (glede na - stroški dela - študentski servis.........................................614.095,99 )? :evil:

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 21:59
Drago
Jah no, pošta ( paketi, pisma...razna pomožna dela ) se tega kar precej nabere, še posebej v "sezoni" odlikovanj :twisted:

lp DC

ObjavaObjavljeno: 7. julij 2003, 22:03
pes
Jah.

Če more bit pač more bit. Kdor ga je vzel na delo, že ve zakaj ga rabi.

ObjavaObjavljeno: 9. marec 2007, 18:22
swordfish
Odločil sem se da potegnem temo iz zaprašene omare :)
Zanima me kako imate v vaših zvezah urejeno financiranje društev.Ali je to urejeno tako da vsako društvo dobi fiksen znesek glede na kategorijo ali je financiranje razdeljeno na fiksen in gibljivi del?
Na osnovi katerih meril (točkovnikov) se določi višina gibljivega dela in kaj takšen točkovnik vsebuje?

Lep pozdrav,Marko

ObjavaObjavljeno: 13. marec 2007, 10:19
swordfish
Dobro pa kaj se res ne da izvedeti kaj več o načinih razdelitve sredstev na relaciji GZ-društvo.Zanima me zato ker v naši zvezi že lep čas potekajo aktivnosti o sprejetju nekega točkovnika na podlagi katerega bi aktivnejša društva dobila več sredstev od tistih ki so malo manj delavna.
Trenutno je razdelitev vezana zgolj na kategorijo,vemo pa da so med društvi v isti kategoriji lahko tudi velike razlike v delovanju in s tem tudi povezanimi stroški.
Če je to slučajno poslovna skrivnost posameznih gasilskih zvez in društev mi lahko to sporočite na ZS.

Lp Marko

ObjavaObjavljeno: 13. marec 2007, 12:17
Drago
swordfish je napisal:Dobro pa kaj se res ne da izvedeti kaj več o načinih razdelitve sredstev na relaciji GZ-društvo.


Jah no, če bi se bolj potrudil in vpisal v "Iskanje" besedo - točkovnik, bi veliko zvedel, veliko je bilo (namreč) že povedanega na to temo. Eno bližnjico ti bom prilepil:

http://www.gasilci.org/forum/viewtopic. ... o%E8kovnik

lp DC :smoke:

ObjavaObjavljeno: 13. marec 2007, 12:44
swordfish
Drago hvala za usmeritev na pravo povezavo,sam sem v iskalnik vpisal besedo financiranje ker mi je bilo nekako najbolj logično.
Če me bo še kaj zanimalo v zvezi s tem bom vprašal v predlagani temi.

Lp Marko