Stran 10 od 10

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 15. maj 2019, 10:14
gradbenik miha
Matej B. je napisal:Pri naročilu dvižne ploščadi za PGD Vojnik bo očitno šlo za "spopad" med Rosenbauer d.o.o. in Webo d.o.o.

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=300850


Pa je podpisana pogodba dobavo dvižne ploščadi za PGD Vojnik:
https://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/obcinske/gasilci-in-zascita/svecan-podpis-pogodbe-za-novo-gasilsko-vozilo.html?fbclid=IwAR0B5EQTjHTNYTiuKytGAaXDUQRKAZJkXrrMQ3eMecVsO6ClyHQb_pYGmPQ

Miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 24. julij 2019, 10:57
gradbenik miha
gapi je napisal:Ta pa je verjento (predvidevam), iz kontingenta lanskolentega razpisa Uprave. Nekaj novega torej v Kranju.

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=308543


Z oddajo naročila se zapleta:
https://www.enarocanje.si/Odlocitve/Pregled.aspx?OdlocitevID=53268

Miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 11. avgust 2019, 13:31
gradbenik miha
Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin - ponovitev GRS Kranj:
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=318175

Miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 21. september 2019, 19:21
gradbenik miha
gradbenik miha je napisal:Nakup gasilskega vozila za gašenje požarov in reševanje z višin - ponovitev GRS Kranj:
http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=318175

Miha


Sprejeta pozitivna odločitev:
https://www.enarocanje.si/Odlocitve/Pregled.aspx?OdlocitevID=56174

Miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 15. oktober 2019, 10:08
gradbenik miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 15. november 2019, 10:55
gradbenik miha
Sredstva za nakup nove ALK PGD Kočevje =D> :
obrazložitve proračuna občine Kočevje 2020

3507009 - Investicije in oprema
Vrednost: 100.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pri proračunski postavki investicijska oprema financiramo nabavo osebne zaščitne opreme za
operativne gasilce po uredbi o Organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč. Financiramo tudi obnovo dotrajanega osnovnega orodja obnovo gasilskih domov in orodišč,
nakup vozil ter investicijsko vzdrževanje. V znesku je zajeto delno plačilo za nakup nove avtolestve.
Investicija je razdeljena na dve leti. Vrednost sredstev, ki jih bomo potrebovali v letu 2020 je
250.000,00 EUR in predstavlja 35 odstotkov celotne investicije. Del sredstev bodo zagotovili
sofinancerji. Del sredstev se planira tudi za izdelavo dokumentacije in potrebnih projektov za izdelavo
novih garaž za gasilska vozila v Kočevju.


Miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 3. februar 2020, 21:10
gradbenik miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 26. februar 2020, 11:53
gradbenik miha
Sredstva za novo ALK PGD Slovenska Bistrica =D> :
https://www.sns.si/wp-content/uploads/amandma_AL_SNS.pdf

Miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 26. februar 2020, 17:00
man 14.284
Sredstva za novo ALK PGD Slovenska Bistrica =D> :
https://www.sns.si/wp-content/uploads/a ... AL_SNS.pdf


Amandma ni bil sprejet na občinskem svetu!

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 13. marec 2020, 8:38
gradbenik miha
Dobava gasilskega vozila z reševalno platformo za gasilsko zvezo Kidričevo:
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=343907

Miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 27. april 2020, 13:46
gradbenik miha
gradbenik miha je napisal:Dobava gasilskega vozila z reševalno platformo za gasilsko zvezo Kidričevo:
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=343907

Miha


Izbran Dobavitelj gasilskega vozila z reševalno platformo Gasilske zveze Kidričevo:
https://www.enarocanje.si/Odlocitve/Pregled.aspx?OdlocitevID=64995

Miha

Odg: Avtolestve

ObjavaObjavljeno: 1. maj 2020, 19:34
gradbenik miha
gradbenik miha je napisal:Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin December 2019:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019007700015/poziv-za-oddajo-vlog-za-sofinanciranje-nakupa-gasilskih-vozil-za-gasenje-in-resevanje-z-visin-st--8453-52019-33-dgzr-ob-365219

Miha


Vesela novica =D> =D> =D> =D> :
Sofinanciranje nabave gasilske avtolestve – Občina Gornja Radgona je bila skupaj s PGD
Gornja Radgona uspešna na razpisu, kjer je bilo za predmetni namen odobrenih cca.
218.000,00 EUR nepovratnih sredstev.
Vir:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.gor-radgona.si/mma/os2020ds03ad13informacija_o_aktivnostih_zupana_med_dvema_sejama_april_2020pdf/2020042115173931/%3Fm%3D1587475059&ved=2ahUKEwjPlaGMi5LpAhVmhosKHQvoDFYQFjAEegQIARAB&usg=AOvVaw1MIIMVOgSZ6nQS_p3gM2JG

Miha