HazMat Training

Version 3.0

Dette er introduktionen til uddannelsesprogrammet HazMat Training. Programmet er udviklet af det svenske Räddningsverket i samarbejde med de nordiske lande og Slovenien med henblik på at blive benyttet af brand- og redningspersonel.

Formålet med programmet er at forsyne brand- og redningspersonel med basal viden om farlige stoffer (engelsk: hazardous materials - hazmat) og indsatsen ved udslip, samt give mulighed for at teste sin viden gennem spørgsmål og taktisk træning.

Det har vist sig, at der er et væsentligt behov for træning i emnet om farlige og sundhedsfarlige og sundhedsskadelige stoffer, hvilket bl.a. skyldes at der forholdsvis sjældent forekommer uheld med kemikalier.

Det er muligt at benytte programmet såvel på arbejdspladsen som ved hjemmecomputeren.

Programmet er under stadig videreudvikling. Gode ideer og forslag til denne videredvikling modtages meget gerne. Tag derfor gerne kontakt til os (se kontaktafsnittet), både med hensyn til videreudviklingen, hvis du finder ting i programmet, du mener bør forbedres, og hvis du har spørsmål.

Du ønskes god fornøjelse med træningsprogrammet.