HazMat Training

Version 3.0

Dette er introduksjonen til utdannelsesprogrammet HazMat Training. Programmet er utviklet av det svenske Räddningsverket i samarbeid med de nordiske land og Slovenia, med henblikk på å brukes av brann- og annet redningspersonell. Programmet er under stadig videreutvikling. Gode ideer og forslag til denne videreutviklingen mottas meget gjerne. Ta derfor gjerne kontakt med oss (se ”Kontakt oss” i menyen til venstre), både med hensyn til videreutviklingen, og ellers hvis du har spørsmål, eller finner ting i programmet du mener bør forbedres.

Formålet med programmet er å gi brann- og annet redningspersonell basiskunnskaper om farlige stoffer og farlig gods og om innsats ved utslipp, samt å gi de som bruker programmet mulighet til å teste sine kunnskaper gjennom spørsmål og taktisk trening.

Det har vist seg at det er et stort behov for trening i emnet farlige stoffer og farlig gods, noe som bl.a. skyldes at uhell innenfor dette feltet forekommer forholdsvis sjeldent.

Det er mulig å benytte programmet både på arbeidsplassen og ved hjemme-PC-en.