HazMat Training

Version 3.0

Detta är introduktionen till programmet HazMat Training som utvecklas av Statens Räddningsverk i samarbete med de nordiska länderna  och Slovenien. 

Syftet med detta program är att erbjuda räddningstjänstpersonal baskunskaper om farliga ämnen. Personalen kan använda programmet både på jobbet och i hemmet. Det finns ett avsevärt behov av träning inom området farliga ämnen, delvis p.g.a. att olyckor där kemikalier är inblandade sker förhållandevis sällan och därför kan innebära en hög risk

Programmet är generellt för de deltagande länderna men kan innehålla mindre skillnader p.g.a. skillnader i ländernas organisation etc..

Eftersom programmet utvecklas fortlöpande så välkomnar vi idéer och förslag inför framtida utveckling av programmet. Om du har frågor eller förslag så är du välkommen att kontakta oss (se kontaktdelen).