HazMat Training

Version 3.0

äTämä on vaarallisten aineiden itseopiskeluohjelman, HazMat Training, esittelysivusto. Ohjelman on toteuttanut Ruotsin Räddningsverket yhdessä Suomen, Norjan, Tanskan ja Slovenian kanssa. Tämän ohjelman tarkoitus on antaa palo- ja pelastusalan henkilöstölle perustietoa vaarallisista aineista, niiden käyttäytymisestä ja palokunnan toiminnasta onnettomuustilanteissa. Henkilöstö voi käyttää ohjelmaa työssä tai kotona. Koulutusmateriaalia tarvitaan, koska vaarallisten aineiden onnettomuuksiin liittyy poikkeuksellisen suuria riskejä.

Hyviä ideoita ja ehdotuksia ohjelman kehittämisestä jatkossa pyydetään lähettämään Yhteyshenkilöt-sivulta löytyville yhteyshenkilöille.