HazMat Training

Različica 3.0

Vstopili boste v izobraževalni program HazMat Training. Ta program je razvila švedska agencija reševalnih služb v sodelovanju s severnoevropskimi državami in Slovenijo z namenom, da bi ga uporabljali gasilci in pripadniki drugih reševalnih služb. Dobre zamisli in predlogi, kako bi ta program razvijali v prihodnje, so dobrodošli in prosimo vas, da jih pošljete na enega od naslovov, ki so našteti v poglavju s kontaktnimi osebami v posameznih državah.

Namen programa je, da gasilce in druge reševalne službe seznani z osnovnim znanjem o nevarnih snoveh. Osebje lahko ta program uporablja doma. Potreba po tovrstnem izobraževanju je bila vse bolj izrazita, saj so nesreče z nevarnimi snovmi na splošno dokaj redke.