Domov Novice Povezave Mali oglasi Galerija

Polna zasedba

Vse v zvezi z volitvami in kongresom v letu 2008

Moderator: Drago

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj.

Objave gostov niso dovoljene.

Polna zasedba

Objava Peter » 1. julij 2008, 19:21

Po današnji prvi seji UO GZS v Sevnici imamo polno zasedbo organov GZS v naslednji sestavi:

Upravni Odbor Gasilske Zveze Slovenije:
Predsednik: Anton Koren
Poveljnik: Matjaž Klarič
Namestnik predsednika: Vilij Bržan
Namestnik poveljnika: Jože Berlec
Predstavnik mladine: Martina Jelovčan
Predstavnik članic: Vladimira Bučevec
Predstavnik veteranov: Slavko Šribar
Predstavniki regij:
Belokranjska - Jože Malnarič, Anton Planinc
Celjska - Alojz Tirgušek, Janko Turnšek
Dolenjska - Franc Šinkovec, Janko Gornik
Gorenjska - Jože Derlink, Milan Dubravac
Koroška - Zdravko Flis, Benjamin Kotnik
Ljubljana I - Franc Bradeško, Iztok Zajc
Ljubljana II - Janez Henigman, Leon Behin
Ljubljana III - Matjaž Markovšek, Jože Oblak
Mariborska - Franci Petek, Miran Predikaka
Notranjska - Marinka C. Turk, Tomaž Bajt
Obalno Kraška - Anton Delost, Drago Počkar
Podravska - Janez Merc, Janez Liponik
Pomurska - Bogdan Šajnovič, Anton Rančigaj
Posavska - Mihael Boranič, Avgust Mlakar
Savinjsko Šaleška - Jože Drobež, Nikolaj Vihar
Severno Primorska - Bogdan Žorž, Marjan Stres
Zasavska - Ivan Potočnik, Srečko Kerin

Podpredsednika:
- Janez Merc
- Janko Turnšek

Podpoveljnika:
- Janez Groboljšek
- Leon Behin

Izvršilni odbor:
- Anton Koren
- Matjaž Klarič
- Vilij Bržan
- Janez Merc
- Janez Groboljšek
- Martina Jelovčan
- Jože Berlec
- Anton Strah
- Marinka Cempre Turk
- Darko Koželj
- Jože Hozjan
- Alojz Tirgušek
- Janko Turnšek

Štab operative:
- Matjaž Klarič
- Jože Brlec
- Jani Podrepšek
- Bojan Hrepevnik
- Marko Lunar
- Bojan Kocjan
- Marinka Cempre Turk
- Zvonko Glažar
- Janez Merc
- Franci Naraks
- Igor Juričan
- Janez Groboljšek
- Leon Behin

Nadzorni odbor:
- predsednik France Pance
- član Snežka Bizjak
- član Vincenc Sentočnik
- član Štefan Vidovič
- član Miran Grohar

Arbitraža:
- predsednik Franc Polič
- član Zdravko Banko
- član Alojz Muhič
- član Ivan Turk
- član Dušan Kosi
- član Jože Županc

Nacionalni odbor CTIF:
- predsednik Anton Koren
- član Bojan Žmavc
- član Milivoj Dolščak
- član Matjaž Klarič
- komisija za nevarne snovi Bojan Hrepevnik
- komisija za mladino Martina Jelovčan
- komisija za tekmovanje Jože Berlec
- komisija za Podonavje Ernest Eöry
- komisija za zgodovino Vili Tomat

Komisija za mladino:
- Sonja Malnarič - Belokranjska regija
- Miro Cvelfar - Celjska regija
- Jože Grubar - Dolenjska regija
- Martina Jelovčan - Gorenjska regija
- Miha Burja - Gorenjska regija
- Angela Kramberger - Koroška regija
- Aleš Strnad - Ljubljanska 2 regija
- Ranko Jeršič - Podravska regija
- Zvonko Gredar - Pomurska regija
- Helena Brglez - Savinjsko-šaleška regija
- Jože Dugovič - Zasavska regija

Komisija za članice:
- Marjeta Švajger - Belokranjska regija
- Danica Jezernik - Celjska regija
- Mojca Femec - Dolenjska regija
- Saša Kejžar - Gorenjska regija
- Metka Erjavec - Koroška regija
- Vladka Bučevec - Ljubljanska 3 regija
- Marinka Cempre Turk - Notranjska regija
- Darja Slavec Stančič - Obalnokraška regija
- Andreja Görkeš Novak - Pomurska regija
- Marica Rupnik - Severnoprimorska regija
- Magda Klopčič - Zasavska regija

Komisija za veterane:
- Stanislav Bajuk - Belokranjska regija
- Ivan Senica - Celjska regija
- Franc Hrovatič - Dolenjska regija
- Lojze Ljubič - Ljubljanska 2 regija
- Marjan Ručigaj - Ljubljanska 3 regija
- Peter Šipek - Mariborska regija
- Ivan Sisinger - Mariborska regija
- Franc Žibert - Notranjska regija
- Marjan Zaviršek - Podravska regija
- Slavko Šribar - Posavska regija
- Anton Bozja - Severnoprimorska regija

Komisija za odlikovanja:
- Anton Strah - Dolenjska regija
- Jože Vidmar - Ljubljanska 1 regija
- Lado Goričan - Ljubljanska 3 regija
- Ivan Turk - Notranjska regija
- Dušan Kosi - Pomurska regija
- Vinko Cvetkovič - Posavska regija
- Janko Žuntar - Savinjsko-šaleška regija
- Nevenka Kerin - GZS

Komisija za zgodovino:
- Jože Nemanič - Belokranjska regija
- Florjan Jančič - Celjska regija
- Vili Tomat - Gorenjska regija
- Franc Sever - Ljubljanska 1 regija
- Božo Knez - Ljubljanska 2 regija
- Franc Zagoršek - Podravska regija
- Ernest Eöry - Pomurska regija
- Franc Gomboc - Pomurska regija
- Viktor Kavčič - Severnoprimorska regija

Komisija za strokovno vzgojo:
- Janko Cervenik - Celjska regija
- Robert Kejžar - Gorenjska regija
- Janja Kramer - Koroška regija
- Branko Sojer - Ljubljanska 3 regija
- Franci Petek - Mariborska regija
- Vilij Bržan - Obalnokraška regija
- Janez Merc - Podravska regija
- Robert Lipič - Pomurska regija
- Mihael Boranič - Posavska regija
- Bogdan Žorž - Severnoprimorska regija
- Simona Zorko - GZS

Komisija za tekmovanja:
- Rudi Hofer - Belokranjska regija
- Ivan Jezernik - Celjska regija
- Andrej Grgovič - Dolenjska regija
- Jože Berlec - Ljubljanska 3 regija
- Franci Petek - Mariborska regija
- Tomaž Urbančič - Notranjska regija
- Ciril Kos - Notranjska regija
- Zvonko Glažar - Podravska regija
- Štefan Flisar - Pomurska regija
- Mira Šraj - Posavska regija
- Franci Rančigaj - Savinjsko-šaleška regija
- Adriana Cividini - GZS

Komisija za informatiko:
- Matej Krnc - Belokranjska regija
- Slavko Božnik - Celjska regija
- Igor Juričan - Gorenjska regija
- Darja Pirš - Ljubljanska 3 regija
- Bogomil Brvar - Ljubljanska 3 regija
- Erik Delost - Obalnokraška regija
- Dragica Brancelj - GZS

Komisija za preventivo:
- Ciril Tomše - Gorenjska regija
- Boštjan Pavšič - Koroška regija
- Aleš Jug - Ljubljanska 1 regija
- Tina Kotnik - Ljubljanska 2 regija
- Aleš Poljak - Severnoprimorska regija
- URSZR
- INSP.
- SZPV

Komisija za industrijsko gasilstvo:
- Robert Prešeren - Gorenjska regija
- Branko Smrtnik - Koroška regija
- Jože Zrnec - Ljubljanska 1 regija
- Matjaž Markovšek - Ljubljanska 3 regija
- Damjan Janeš - Notranjska regija
- Primož Lovrič - Obalnokraška regija
- Martin Pečečnik - Savinjsko-šaleška regija
- Andrej Časar - Zasavska regija

Komisija za gasilsko tehniko:
- Ervin Perčič - Celjska regija
- Andrej Ambrožič - Gorenjska regija
- Vinko Tomc - Ljubljanska 1 regija
- Štefan Kunstelj - Ljubljanska 1 regija
- Janez Koncilija - Ljubljanska 3 regija
- Janez Benedičič - Mariborska regija
- Ivo Pahole - Podravska regija
- Ladislav Košec - Savinjsko-šaleška regija
- Janez Groboljšek - Zasavska regija

Komisija za nevarne snovi:
- Bojan Hrepevnik - Celjska regija
- Boštjan Žagar - Ljubljanska 1 regija
- Andrej Žnidaršič - Ljubljanska 1 regija
- Matjaž Koželj - Ljubljanska 2 regija
- Samo Robič - Mariborska regija
- Martin Vrbančič - Podravska regija
- Anton Rožman - Pomurska regija
- Gašper Janežič - Posavska regija
- Boris Šapla - Severnoprimorska regija

Komisija za tehnične intervencije:
- Jože Weiss - Belokranjska regija
- Marjan Jelenko - Celjska regija
- Iztok Zajc - Ljubljanska 1 regija
- Aleš Ciringer - Mariborska regija
- Aleš Poniž - Obalnokraška regija
- Leonardo Markovič - Pomurska regija
- Zdravko Kerin - Posavska regija
- Franci Naraks - Savinjsko-šaleška regija
- Srečko Kerin - Zasavska regija

Komisija za požare v naravi:
- Drago Burjak - Koroška regija
- Bojan Kocjan - Ljubljanska 2 regija
- Matjaž Verbič - Obalnokraška regija
- Darko Muhič - Obalnokraška regija
- Boris Budal - Obalnokraška regija
- Drago Počkar - Obalnokraška regija
- Drago Murko - Podravska regija
- Franc Finkšt - Savinjsko-šaleška regija
- Jože Daskobler - Severnoprimorska regija
- Miro Bozja - Severnoprimorska regija
- Sebastjan Kozar - Severnoprimorska regija
- Ivan Vidmar - Severnoprimorska regija
- Marko Marčelja - GZS

Komisija za reševanje iz vode in na vodi:
- Tomaž Kristan - Koroška regija
- Marko Lunar - Ljubljanska 1 regija
- Janko Drozg - Mariborska regija
- Jernej Sedmak - Obalnokraška regija
- Rudi Topolovec - Podravska regija
- Bogdan Šajnovič - Pomurska regija
- Franc Urek - Posavska regija
- Boris Goličnik - Savinjsko-šaleška regija

Časopisno založniški svet:
- Mojca Štubljar - Belokranjska regija
- Janez Novak - Ljubljanska 2 regija
- Bojan Kovačič - Mariborska regija
- Janez Liponik - Podravska regija
- Zvone Košmerl - Posavska regija
- Slavko Šribar - Posavska regija
- Boštjan Grošelj - Zasavska regija

Komisija za status gasilca:
- Janko Turnšek - Celjska regija
- Alojz Muhič - Dolenjska regija
- Leon Behin - Ljubljanska 2 regija
- Valentin Pohorec - Mariborska regija
- Darko Koželj - Savinjsko-šaleška regija

Prosim, da upoštevate, da to ni uraden seznam in da sem mogoče kje kaj narobe napisal, zato tega ne kopirajte in raje počakajte na uradne podatke.
Uporabnikova podoba
Peter
Upravnik
Upravnik
 
Objave: 4860
Registriran: 5. julij 2002, 23:40
Lokacija: Breznica
GE: Zabreznica

Odg: Polna zasedba

Objava darko » 2. julij 2008, 7:48

Čestitke in uspešno delo v naslednjih 1800 dneh.
Darko
darko
 
Objave: 2932
Registriran: 18. november 2003, 14:06

Odg: Polna zasedba

Objava Drago » 2. julij 2008, 8:36

darko je napisal:Čestitke in uspešno delo v naslednjih 1800 dneh.

Zelo malo jih je, ki bi jim imel za kaj čestitati, še bolj pa dvomim v sposobnost "uspešnega dela" - večine njih. :twisted: Jaz se bom "vzdržal" v upanju, da bodo "plesali" samo eno poletje. :oops: :lol:

lp DC :smoke:
Če nimaš ničesar s čimer se lahko izkažeš kot forumovec na GASILCI.ORG - ti nekaj manjka !
_______________________________________

Družba, ki ukroti svoje upornike, si zagotovi mir. Izgubi pa svojo prihodnost! (Anthony de Mello)
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Odg: Polna zasedba

Objava savinjčan » 2. julij 2008, 14:56

Peter v štabu operative si pozabil NARAKS Francija
Vsi za enega eden za .....
Uporabnikova podoba
savinjčan
 
Objave: 277
Registriran: 26. januar 2006, 20:44
Lokacija: savinjska

Odg: Polna zasedba

Objava Peter » 2. julij 2008, 15:14

Hvala. Popravljeno.
Uporabnikova podoba
Peter
Upravnik
Upravnik
 
Objave: 4860
Registriran: 5. julij 2002, 23:40
Lokacija: Breznica
GE: Zabreznica

Odg: Polna zasedba

Objava MarkoSimšič » 2. julij 2008, 17:22

V komisiji za nevarne snovi pogrešam svetovno priznanega strokovnjaka iz tega področja. Ga v komisijo niso niti povabili, se ga bojijo ali pa je taistemu strokovnjaku dovolj burlesk v zvezi z GZS? Govorim seveda o "atu" Milanu.

lp marko =;
Audiatur et altera pars! (Naj sišimo še drugo mnenje!) latinski
Uporabnikova podoba
MarkoSimšič
 
Objave: 542
Registriran: 13. september 2003, 20:33
Lokacija: Planina

Odg: Polna zasedba

Objava rfireman » 3. julij 2008, 3:47

HotBird je napisal:V komisiji za nevarne snovi pogrešam svetovno priznanega strokovnjaka iz tega področja. Ga v komisijo niso niti povabili, se ga bojijo ali pa je taistemu strokovnjaku dovolj burlesk v zvezi z GZS? Govorim seveda o "atu" Milanu.

lp marko =;


Mislim, da ima "ata" Milan dovolj burlesk, sej enkrat ti mora "dekl ofnat" :axed:
"For who so ever shall call upon the name of the Lord,shall be saved"
Uporabnikova podoba
rfireman
 
Objave: 1803
Registriran: 2. julij 2007, 20:03
Lokacija: PGD Velenje

Odg: Polna zasedba

Objava Marjetica » 3. julij 2008, 7:44

Mene pa zanima po kakšnem principu so sestavljali komisije za mladino, članice in veterane. Do sedaj so imele te komisije 17 članov, toliko kot je gas. regij - sedaj pa kot vidimo imajo samo 11 članov. Torej če prav razumem bodo morali nekateri člani pokrivati dve regiji :?

Me prav zanima kdo v komisijah za mladino in članice bo "prevzel" tudi mariborsko regijo - ker tam več ni naših predstavnikov, no imamo pa zato v komisiji za veterane dva predstavnika - to je pa tudi nekaj :)
V hitrosti časa nikar ne pozabite nase in sebi ljube ljudi!!!
Uporabnikova podoba
Marjetica
moderator
moderator
 
Objave: 861
Registriran: 29. julij 2004, 20:06
Lokacija: Hotinja vas-mariborska regija

Odg: Polna zasedba

Objava hec » 3. julij 2008, 9:39

HotBird je napisal:V komisiji za nevarne snovi pogrešam svetovno priznanega strokovnjaka iz tega področja. Ga v komisijo niso niti povabili, se ga bojijo ali pa je taistemu strokovnjaku dovolj burlesk v zvezi z GZS? Govorim seveda o "atu" Milanu.

lp marko =;


Ja to tudi mene zanima. Glede na to da, se njegovo ime ne pojavlja v nobeni komisiji, predvidevam da ima dovolj :cenzurirano:
Uporabnikova podoba
hec
 
Objave: 902
Registriran: 17. februar 2006, 1:55

Odg: Polna zasedba

Objava Franci » 3. julij 2008, 12:37

hec je napisal:
HotBird je napisal:V komisiji za nevarne snovi pogrešam svetovno priznanega strokovnjaka iz tega področja. Ga v komisijo niso niti povabili, se ga bojijo ali pa je taistemu strokovnjaku dovolj burlesk v zvezi z GZS? Govorim seveda o "atu" Milanu.

lp marko =;


Ja to tudi mene zanima. Glede na to da, se njegovo ime ne pojavlja v nobeni komisiji, predvidevam da ima dovolj :cenzurirano:


Zakaj ni v nobeni komisiji je res čudno; je pa član v UO GZS. :wink:
Stati inu obstati. /Trubar/
Uporabnikova podoba
Franci
 
Objave: 1657
Registriran: 27. junij 2005, 10:45
Lokacija: Velike Lašče

Odg: Polna zasedba

Objava Oskar » 3. julij 2008, 12:39

Marjetica je napisal:Me prav zanima kdo v komisijah za mladino in članice bo "prevzel" tudi mariborsko regijo - ker tam več ni naših predstavnikov, no imamo pa zato v komisiji za veterane dva predstavnika - to je pa tudi nekaj :)

Kaj dva tri (3) Šipek , Sisi, in Zaviršek ! :D :discussion:
So pa kar lepo pošlihtani in iz vseh področij gasilstva. Šipek je bil operativec in ve kaj je ogenj, Sisi ve kako nositi medalje in zrihtat denar, Zaviršek pa je poznavalec na področju srečanj, pobratenj,tekmovanj itd.. =D> Upam in želim, da bo kaj koristi od tega.
Pirotehniki so zelo iskani, še posebej ko kaj narobe naredijo !
Uporabnikova podoba
Oskar
Naj forumovec 2004
Naj forumovec 2004
 
Objave: 8401
Registriran: 8. november 2002, 20:59
Lokacija: Malečnik

Odg: Polna zasedba

Objava gas112 » 3. julij 2008, 13:31

savinjčan je napisal:Peter v štabu operative si pozabil NARAKS Francija

Zdaj se vsaj ve kdo je vse sodeloval v tej predvolilni kuhinji, oglejte si sezname izvršilnega odbora in Štaba operative, tu se veliko vidi, vsaj kar se tiče del iz našega območja .Kje so ljudje ki so se volili v regijskih svetih, v upravnem odboru , ki se bo sestajal enkrat letno, drugače pa tega ki je v štabu iz savinjske tako nihče več ne mara pravi lobist in provokator.

Lp
gas112
 
Objave: 8
Registriran: 16. avgust 2007, 23:25

Odg: Polna zasedba

Objava gas112 » 3. julij 2008, 13:40

Franci je napisal:Zakaj ni v nobeni komisiji je res čudno; je pa član v UO GZS. :wink:

Nič ni čudno zakaj ga ni , saj je bil edini ki je kaj upal povedati proti poveljniku v kandidacijskem obdobju in ta mu je vrnil z udarcem v r.. , ni edini ki jo je dobil upam da bo kaj iz tega ratalo in da se bodo vsi ti na upravnem odboru uprli. Pričakujem hud boj upravnega odbora , saj skoraj nemorem verjeti, da je vse to podprl.
gas112
 
Objave: 8
Registriran: 16. avgust 2007, 23:25

Odg: Polna zasedba

Objava Primoz » 3. julij 2008, 15:03

gas112 je napisal:Pričakujem hud boj upravnega odbora , saj skoraj nemorem verjeti, da je vse to podprl.

:lol:
Uporabnikova podoba
Primoz
 
Objave: 1029
Registriran: 25. februar 2003, 17:08
GE: Sečovlje

Odg: Polna zasedba

Objava Brko » 3. julij 2008, 15:48

Madona a ste vidli Notranjsko regijo. Kamor pogledaš povsod samo Cempre Marinka. Kar smo sklenili na regiji sploh ne vžge. Popizdevam že celo dopoldne . Kličem na GZS Klariča ni dosegliv do 13h, ko pa pokličeš po 13,30h pa se sploh nihče ne oglasi. Ali kdo ve do kdaj je deloven urnik na Gzs?
Uporabnikova podoba
Brko
 
Objave: 324
Registriran: 22. oktober 2004, 21:35
Lokacija: Rojstna vas Matevža Haceta

Naprej

Nazaj na Volitve in kongres 2008

Kdo je prisoten

Trenutno aktivni uporabniki: Ni registriranih uporabnikov in 0 gostov